Titulní obrázek


Nezapoměňte si sjednat povinné ručení

Pokud vlastníme auto, je třeba si uvědomit základní pravidlo. A tím je povinné ručení. Pakliže jej neuzavřete, počítejte s nemalými problémy s Českou kanceláří pojistitelů a jejími nepříznivými pokutami. Například když jedno pojištění zanikne a není ihned uzavřeno nové, dopouští se majitel auta přestupku a může dostat pokutu až 20 tisíc korun.

Česká kancelář pojistitelů vás jistě odhalí a v souladu se zákonem po vás bude vymáhat příspěvek do garančního fondu ČKP. I když auto nebudete používat, musíte platit pojištění. A pokud nechcete platit za povinné ručení v době, kdy autem nejezdíte, odevzdejte tabulky s registračními značkami a osvědčení o registraci vozidla do depozitu. Depozit najdete na úřadě s rozšířenou působností. Za dočasné vyřazení vozidla z provozu zaplatíte správní poplatek 100 korun.

Po ukončení pojištění máte jen 14 dní na to, abyste nové pojišťovně dodali všechny potřebné podklady k pojistce, kterou jste hned po koupi auta uzavřeli. Ovšem příspěvek není pojištění, a když si okamžitě nesjednají povinné ručení nebo úředně nevyřadí auto z provozu, mohou očekávat další výzvu k platbě příspěvku. V případě, že motorista neplatí pojistné včas nebo v plné výši, pojišťovna mu pošle upomínku, ve které je stanovena lhůta k doplacení dlužného pojistného. Kdo je neuhradí v termínu, tomu pojištění zanikne a není ho již možné dodatečnou platbou obnovit.

Pojištění vozidel: připojištění čelního skla je jedním z nejrozšířenějších připojištění k povinnému ručení nebo k havarijnímu pojištění. Můžete si zvolit připojištění s limitem od 5000 kč až po 50000 Kč. Některé pojišťovny vyžadují spoluúčast, jiné zas pojišťují např. všechna skla na vozidle.

Příspěvek nepojištěných se platí za každý den, kdy je vozidlo bez pojistky. Nejde tedy o jednorázovou sankci, ale záleží na délce období, kdy je auto bez pojištění. Výzvy ČKP zasílá postupně, pokud je vozidlo nepojištěno dlouhodobě, může jich být odesláno několik. Majitel auta by měl po výzvě co nejrychleji zaplatit a současně dát do pořádku pojistku vozu – buď pojistit, nebo auto vyřadit z provozu.

Pokud si původní vlastník musí ponechat technický průkaz vozu kvůli oznámení změny vlastnictví na registr, pořídí si kupující kopii technického průkazu a s ní si pojištění uzavře. Málokterý motorista si uvědomuje, že je majitelem auta, i když ho dá do autobazaru kvůli takzvanému komisnímu prodeji. Vlastnictví se totiž předáním do autobazaru nemění.

Do deseti pracovních dní je potřeba ohlasit registru změnu vlastníka. Oznamují obě strany, původní majitel hlásí prodej vozidla, nový sděluje, že je auto jeho. Desetidenní lhůta platí pro oba. Pokud spadají pod stejný registr vozidel, je nejlepší, když jdou na úřad spolu. Původní vlastník by si měl pořídit fotokopii technického průkazu s úředně vyznačenou změnou vlastnictví a dobře ji uschovat pro případ potřeby.

Někteří motoristé auto zlikvidují, ale zapomínají, že likvidace autovraků má svá pravidla. Musí ji dělat firma, která k tomu má oprávnění, ta také majiteli vystaví potvrzení. To pak vlastník předloží na registru, kde žádá o trvalé vyřazení auta z provozu. V případě úmrtí vlastníka auta přechází povinnost platit pojištění na dědice. Pokud je jich víc, buď se dohodnou, kdo se toho ujme, nebo musí platit společně a nerozdílně, bez ohledu na to, kdo vůz nakonec zdědí. Když je dědické řízení ukončeno, je znám nový majitel a ten pak musí vlastnictví auta ohlásit registru vozidel.